7 dạng đề thi IELTS Writing Task 1 năm 2018

Xem thêm 6 dạng đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2018 tại đây

Để chắc chắn ăn điểm phần Task 1, bạn cần nắm vững các dạng bài IELTS Writing Task 1 năm 2018 và luyện tập viết bài thường xuyên. 7 dạng đề bạn có thể gặp ở đề thi IELTS Writing dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho kỳ thi sắp tới của bạn.

Pie Chart (biểu đồ tròn)

Biều đồ hình tròn được sử dụng để phân tích và so sánh nhiều đối tượng trong một biểu đồ. Mỗi đối tượng được biểu diễn bằng một phần trong biểu đồ và được tô màu khác biệt với đối tượng khác để dễ nhận biết. Số liệu thường được đưa dưới dạng phần trăm. Một bài pie chart trong đề thi IELTS Writing có thể có 2 biểu đồ hình tròn để so sánh nhiều đối tượng trong cùng 1 mốc thời gian hoặc 1 đối tượng qua nhiều giai đoạn.

Ví dụ: The charts below show the reasons why people travel to work by bicycle or by car. Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bar Chart (biểu độ cột)

Dạng biểu đồ này khá phổ biến và xuất hiện với tần suất cao trong bài IELTS Writing Task 1. Biểu đồ dạng cột được dùng để mô tả sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian hoặc không theo thời gian. Nhìn vào biểu đồ cột, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy cột nào lớn hơn. Một trục của biểu đồ biểu thị các đối tượng được so sánh, trục còn lại sẽ biểu thị số liệu.

Ví dụ: The graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014.Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Line Graph (biểu đồ đường)

Biểu đồ đường thường được dùng mô tả sự thay đổi theo thời gian của dữ liệu. Đường biểu đồ được tạo nên bởi các điểm dữ liệu của các mốc thời gian. Trong một biểu đồ có thể có một hoặc nhiều đường tùy thuộc vào số lượng đối tượng của đề. Để dễ dàng ăn điểm trong bài viết này, bạn cần đưa ra xu hướng thay đổi của các đối tượng.

Ví dụ: The line graph below shows the percentage of tourists to England who visited four different attractions in Brighton. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Multiple Graph (biểu đồ kết hợp)

Multiple Graph là sự kết hợp của ít nhất là 2 loại biểu đồ, do vậy đây được coi là một dạng bài khó của bài IELTS Writing Task 1.

Ví dụ: The bar chart below shows the estimated sales of jeans for two companies next year in Turkey. The pie chart shows the projected market share of the two companies in jeans at the end of next year.
Write a short report for a university lecturer describing the information shown below.

Write at least 150 words

Table (bảng biểu)

Với dạng đề này, đề bài sẽ yêu cầu bạn tóm tắt và so sánh các dự liệu có trong bảng biểu. Trước khi bắt tay vào làm bài, điều bạn cần làm là chọn lọc những ý chính và đặc điểm nổi bật để đưa vào bài viết.

Ví dụ: The table below shows the worldwide market share of the notebook computer market for manufacturers in the years 2006 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Company 2006 % Market Share 2007 % Market Share
HP 31.4 34
Dell 16.6 20.2
Acer 11.6 10.7
Toshiba 6.2 7.3
Lenovo 6.6 6.2
Fujitsu-Siemens 4.8 2.3
Others 22.8 19.3
Total 100 100

 

Process (quy trình)

Process là một dạng bài hiếm gặp nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ không gặp dạng này trong đề thi nên đừng bỏ qua nó. Có 2 loại quy trình: quy trình tự nhiên (quá trình tạo nên một hiện tượng, sự vật tự nhiên) và quy trình nhân tạo (quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm). Một lưu ý quan trọng bạn cần nhớ khi làm bài thi dạng này là nội dung bài viết cần theo đúng trình tự các bước của quy trình từ đầu đến cuối.

Ví dụ: The diagram below shows the production of steam using a gas cooled nuclear reactor. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Map (bản đồ)

Đây cũng là một dạng đề ít gặp  trong đề thi IELTS Writing nhưng bạn vẫn cần ôn luyện để đảm bảo bạn có thể làm tốt nếu gặp phải dạng này. Có 2 loại có thể gặp: bản đồ đơn (1 địa điểm) và bản đồ kép (1 địa điểm với 2 dự án khác nhau hoặc 1 địa điểm ở 2 thời điểm khác nhau).

Ví dụ: The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Nhìn chung, mỗi dạng bài IELTS Writing Task 1 sẽ có cách viết và vốn từ vựng khác nhau, bạn cần luyện tập đầy đủ tất cả các dạng bài để tự tin khi làm đề thi IELTS Writing.

Leave a Comment

0904283277