Bộ tài liệu tự học IELTS Writing band 5.5-6.5

Bạn hoàn toàn có thể tự học IELTS Writing band 5.5-6.5 bằng cách tự học và ôn luyện tại nhà với những bộ tài liệu được giới thiệu dưới đây.

15 days’ practice for IELTS Writing

15 days’ practice for IELTS Writing sẽ giúp bạn tự học IELTS Writing trong vòng 15 ngày? Có thể! Bởi cuốn sách này là lộ trình luyện thi với kiến thức căn bản và cần thiết nhất của IELTS Writing trong 2 tuần.

Link download sách tại đây

Improve your IELTS Writing Skills

Bạn có thể tự học IELTS Writing với cuốn sách này nếu muốn đạt band 5.0 – 6.0. Sách bao gồm 10 units đề cập đến những chuyên đề điển hình trong bài thi IELTS Writing và mỗi unit gồm Task 1, Task 2 cũng như Pratice Test.  Ngoài ra, sách còn giới thiệu format bài thi và đưa ra các tiêu chí để bạn có thể tự chấm điểm cho bài viết của mình.

Link download sách tại đây

Academic Writing Practice For IELTS

Đây là cuốn sách giúp bạn rèn luyện kỹ năng Writing để đạt được target score 6.0+.  Sách được chia thành 4 phần: phần 1 và 2 là các bài tập thực hành Task 1, Task 2; phần 3 là bài tập liên quan đến checking&editing; phần 4 thực hành viết và sample answers.

Link download sách tại đây

Đề có thể tự học IELTS Writing đạt được target score của bản thân, bạn cần sự nghiêm túc trong học tập và ôn luyện đồng thời lựa chọn được bộ giáo trình phù hợp.

Leave a Comment

0904283277