Các phương pháp paraphrase trong đề thi IELTS Writing

Paraphrase trong đề thi IELTS Writing  là một kỹ năng quan trọng giúp bài viết của bạn được đánh giá cao. Các phương pháp paraphrase sau đây sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi Writing tốt hơn.

Xem thêm Tự học IELTS Writing từ 0 – 6.5 tại đây

Phương pháp 1: Sử dụng từ đồng nghĩa

Đây là phương pháp được các bạn sử dụng khá nhiều nhưng thực sự không dễ để bạn. Bởi mặc dù trong tiếng Anh có nhiều từ đồng nghĩa, ví dụ như “sorry” và “apologize” nhưng ý nghĩa của chúng lại không hoàn toàn giống nhau. Do vậy, nếu bạn có gắng sử dụng nhiều từ đồng nghĩa, câu văn của bạn sẽ không được “tự nhiên” và làm mất điểm của bài thi. Lời khuyên đưa ra là bạn chỉ nên thay thế một từ bằng từ đồng nghĩa nếu chắc chắn nghĩa của chúng hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ: The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

từ show có thể được thay thế bằng give information about

Phương pháp 2: Thay đổi trật từ của cụm từ hoặc câu

Phương pháp paraphrase trong đề thi IELTS Writing này thường “an toàn” hơn so với phương pháp sử dụng từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, không hề dễ dàng để quyết định từ nào có thể di chuyển và vị trí di chuyển, bởi khi di chuyển một từ, bạn cần thay đổi, thêm hoặc bớt đi một số từ khác để đảm bảo đúng ngữ pháp. Có 2 cách thay đổi trật tự từ mà không mắc lỗi:

  • Nếu câu văn gốc có nhiều mệnh đề, thay đổi thứ tự của các mệnh đề

Ví dụ:  Interestingly, online sales of video games eventually overtook sales of home furnishings, although video games still represented only 23% of the market.

–> Interestingly, although video games still represented only 23% of the market, online sales of video games eventually overtook sales of home furnishings.

  • Nếu câu văn gốc có tính từ và danh từ, thay đổi thành mệnh đề quan hệ

Ví dụ: Despite the heavy rain, Peter still came to see Tom

–> Although the rain was heavy, Peter still came to see Tom

Phương pháp 3: Sử dụng các cấu trúc khác nhau

Nghe có vẻ khó nhưng thực sự thì nó sẽ dễ hơn thay đồi từ vựng. Ngoài ra, nếu bạn chỉ mắc lỗi ngữ pháp trong đề thi IELTS Writing, ý nghĩa câu văn sẽ không thay đổi nhưng nếu bạn mắc lỗi từ vựng, có thể người đọc sẽ hiểu sai ý. Bạn cần luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng thành thạo phương pháp này. Có 2 cách:

  • Thay đổi một từ trong câu văn gốc thành một cụm từ

Ví dụ: The US unemployment rate fell to 3.9% in April 2018 from 4.1% in the previous month, and below market expectations of 4%

–> The US level of unemployment fell to 3.9% in April 2018 from 4.1% in the previous month, and below market expectations of 4%

  • Nếu câu văn gốc là câu chủ động, chuyển sang câu bị động và ngược lại

Ví dụ: Rice is grown in most Asian countries.
–> They grow rice in most Asian countries

Tóm lại, để sử dụng các phương pháp paraphrase trong đề thi IELTS Writing hiệu quả, bạn cần có vốn từ vựng phong phú và nắm vững ngữ pháp.

Leave a Comment

0904283277