Giới thiệu bộ tài liệu luyện thi IELTS Reading hay nhất

Tự học IELTS tại nhà mà vẫn có kết quả tốt

Trong quá trình luyện thi IELTS, ngoài những tài liệu giúp cho bạn mở rộng kiến thức. Bên cạnh đó không thể thiếu được là tài liệu giúp bạn luyện tập đúng không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ tài liệu luyện thi IELTS Reading rất hay mình đã sưu tập được.

Luyện tập thường xuyên sẽ giúp nâng cao trình độ bản thân

Cấu trúc đề thi IELTS Reading

Có 2 dạng bài thi IELTS là IELTS Academic và IELTS General Training. Vì thế, phần Reading cũng chia thành 2 dạng đề khác nhau.

Đối với IELTS Academic: Câu hỏi thường lấy từ tạp chí, sách, báo và viết theo dạng miêu tả, phân tích, diễn dịch. Đôi khi có sự xuất hiện của đồ thị, biểu đồ, hình ảnh minh họa, thuật ngữ chuyên môn.

Đối với IELTS General Training: Câu hỏi thường là các tình huống hàng ngày lấy từ sách, báo, quảng cáo. Dạng tả thật hoặc các tài liệu dễ gặp trong môi trường sử dụng tiếng Anh hằng ngày. Mục đích là kiểm tra trình độ hiểu và các xử lý thông tin của thí sinh.

Thời gian: 60 phút (40 câu)

Tài liệu luyện thi IELTS Reading (Academic)

• Identifying information (PDF, 35KB)

• Identifying writer’s views (PDF, 56KB)

• Matching features (PDF, 22KB)

• Matching headings (PDF, 26KB)

• Multiple choice questions (PDF, 21KB)

• Table completion (PDF, 59KB)

• Diagram label completion (PDF, 61KB)

• Answer sheet (PDF, 130KB)

Tài liệu luyện thi IELTS Reading (General Training)

• Flow Chart Completion (PDF, 40KB)

• Identifying Information (PDF, 99KB)

 Matching Information (PDF, 43KB)

 Features (PDF, 32KB)

Headings (PDF, 31KB)

• Sentence Completion (PDF, 19KB)

• Short Answer Questions (PDF, 18KB)

• IELTS Reading Answer sheet (PDF, 130KB)

Tham khảo về một số tài liệu khác tại đây:

Phần Reading trong bài thi IELTS được đánh giá là dễ đạt được 6.5 nhất. Bởi tất cả dữ liệu đều có trên giấy và bạn có thể đọc lại nếu chưa hiểu. Vì thế hãy rèn luyện thường xuyên để có được kết quả tốt nhất nhé! Chúc bạn thi tốt!

Leave a Comment

0904283277