Hướng dẫn viết phần mở bài IELTS Writing task 1

Phần introduction (mở bài) IELTS Writing Task 1 là phần giới thiệu ngắn gọn cho nội dung của biều đồ, thường theo cấu trúc cố định nên khá dễ viết.

Xem thêm Cấu trúc đề thi IELTS Writing Task 1 tại đây

 Cấu trúc phần introduction (mở đầu)

The type of chart verb + description paraphrase of the content
pie chart

bar chart

graph

table

process

map

gives information about/on

provides information about/on

shows

illustrates

represents

depicts

gives reason why

explains why

compares

Phần mở bài của IELTS Writing Task 1 chỉ nên viết 1 câu paraphrase câu hỏi trong đề bài. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn cần thay type of chartverb bằng từ khác để kiếm được điểm tối đa.

Cách paraphrase of the content trong phần introduction (mở đầu)

Một phần mở đầu IELTS Writing Task 1 tốt phải nêu được nội dung và mục đích của bảng biểu đồng thời paraphrase ý chính bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa hay thay đổi cấu trúc câu. Bạn có thể paraphrase nội dung bằng  3 cách: change the words (thay đổi từ), change the structure (thay đổi cấu trúc) và change the time expressions (thay đổi cách diễn giải thời gian).

Change the words Change the structure Change the time expressions
graph = line/bar graph

chart = line/bar chart

diagram = figure

shows = illustrates

proportion = percentage

information = data

the number of = the figure for

the proportion of = the figure for

people in the USA = Americans

 

how to produce = the process of producing

in the France, Germany, Spain = in three countries

the amount of food eaten = how much food was consumed

 

from 2000 to 2008 = between 2000 and 2008

from 2006 to 2016 = over a period of 10 years

 

 

Ví dụ: The chart below gives information about the UK’s ageing population in 1985 and makes predictions for 2035

–> The graph shows how the size and distribution of the UK’s ageing population is likely to change over a 50-year period

Các tip trên sẽ giúp bạn dễ dàng viết được một câu mở bài tốt nhất trong bài thi IELTS Writing Task 1.

Previous articleCác phương pháp paraphrase trong đề thi IELTS Writing
Next article7 dạng đề thi IELTS Writing Task 1 năm 2018

Leave a Comment

0904283277