Luyện thi IELTS Online: Luyện đề Listening – Phần 2

Chia sẻ kinh nghiệm tự học IELTS hiệu quả nhất!

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Luyện thi IELTS Online “luyện đề Listening”. Nhằm giúp các bạn có thể tự luyện thi IELTS ngay tại nhà, chúng mình tổng hợp các bộ đề Listening trong bài viết này. Đây là bộ đề Listening IELTS tiêu chuẩn do IELTS-Up biên soạn.

  • Xem toàn bộ chuyên mục luyện thi IELTS online – luyện đề Listening TẠI ĐÂY

>HOT: Lịch thi IELTS 2019 mới nhất<<

Dưới đây là file nghe và câu hỏi luyện thi IELTS online. Các bạn hãy mở file nghe và trả lời các câu hỏi trước khi xem đáp án ở bên dưới nhé.

thi thử IELTS, luyện thi IELTS, Universal Language Center

Section 2

Section 2 bao gồm 10 câu hỏi luyện thi IELTS online. Các bạn sẽ nghe một bài phỏng vấn về Golden Lake Resort. Hãy nghe cẩn thận vì bạn chỉ được nghe 1 lần thôi.

File nghe

>Đánh giá Top 7 trung tâm Anh ngữ luyện thi IELTS tốt nhất ở Hà Nội<<


Câu 11-15

Choose FIVE letters, A—I. Which FIVE activities are available at Golden Lake
Resort?

(Chọn 5 đáp án (từ A đến I) ứng với 5 hoạt động tại Golden Lake Resort)

A. Swimming

B. Boating

C. Waterskiing

D. Fishing

E. Tennis

F. Golf

G. Horseback Riding

H. Hiking

I. Arts and Crafts

Questions 16-20

Complete the schedule below. Write NO MORE THAN ONE WORD for each
answer.

(Hoàn thiện lịch trình bên dưới. Viết không quá 1 từ cho mỗi câu trả lời)

Night

Activity

Sunday

(16) _______

Monday

Dessert night

Tuesday

(17)______  night

Wednesday (18) _______
Thursday

(19) _______

Friday

Talent show

Saturday (20) _______

luyện thi IELTS online

Xong khi đã hoàn thành phần câu hỏi luyện thi IELTS online bên trên, các bạn hãy đối chiếu kết quả của mình với đáp án dưới đây nhé.

11. A

12. B

13. D

14. G

15. I

16. Film

17. Discussion

18. Lectures

19. Games

20. Dance

Bên trên là section 2 của bài luyện thi IELTS online – Listening số hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi chuyên đề luyện thi IELTS online – “luyện Listening” để luyện tập các section 1, 3, 4 ở các số tiếp theo nhé.

Để có thể luyện thi IELTS online hiệu quả, các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết sau:

  • 9 website giúp bạn học Listening tại nhà: TẠI ĐÂY
  • Bẫy thường gặp trong bài IELTS Listening chọn đáp án: TẠI ĐÂY
  • Bẫy thường gặp trong bài IELTS Listening điền từ: TẠI ĐÂY
  • Phương pháp tự học IELTS Listening tại nhà hiệu quả nhất: TẠI ĐÂY

Chúc các bạn luyện thi IELTS online hiệu quả và đừng quên theo dõi các số tiếp theo nhé.

luyện thi IELTS, Universal Language Center, luyện thi IELTS online

Leave a Comment

0904283277