Những câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test (phần 2)

Ở phần 1, các bạn đã được giới thiệu những mẫu câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test với 2 topic Work và Travel (xem phần 1 TẠI ĐÂY). Ở phần 2 này, các bạn sẽ tiếp tục đến với các mẫu câu hỏi hữu ích nhất trong luyện thi IELTS Speaking Test. 2 topic được giới thiệu ở phần 2 này sẽ là Entertainment và Technology.

Tiếp nối phần 1, TuhocIELTS sẽ gửi đến bạn mẫu câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test với chủ đề Entertainment (giải trí). Dưới đây là những mẫu câu hỏi cả 3 Part 1,2,3 theo topic Work.

Part 1 – Câu hỏi

 • Do you like watching films/movies? (Bạn có thích xem phim không?)
 • What kinds of films do you enjoy? (Bạn thích thể loại phim gì?)
 • Do you prefer watching films at home or at the cinema? (Bạn thích xem phim ở nhà hay ở rạp chiếu bóng?)
 • What kind of movies did you like to watch when you were a child? (Thể loại phim bạn thích xem khi còn nhỏ là gì?)
 • What kind of TV programmes do you like the most? (Chương trình TV bạn thích nhất là gì?)
 • What TV programmes do you remember from your childhood? (Chương trình TV nào bạn xem từ bé mà vẫn còn nhớ?)

Part 2 – Task card

 

Describe a film you found interesting (miêu tả bộ phim mà bạn thấy thú vị)

 

You should say: (bạn nên nói:)

 • when you saw this film (bạn xem phim này khi nào)
 • why you decided to see this film (tại sao bạn quyết định xem bộ phim đó)
 • what happened in the film (có gì diễn ra trong bộ phim)

and explain why you found this film interesting (và giải thích tại sao bạn lại thấy bộ phim đó thú vị)

 

 

Part 3 – Thảo luận

 • Is cinema a popular form of entertainment in your country? (Phim ảnh có phải loại hình giải trí phổ biến ở đất nước bạn không?)
 • How has the cinema experience changed in recent years? (Trải nghiệm xem phim đã thay đổi như nào trong những năm gần đây?)
 • Do you think that films should always have an educational value? (Bạn có nghĩ rằng những bộ phim nên có những giá trị giáo dục?)
 • Is it important for governments to support film-making in their countries? (Việc chính phủ hỗ trợ làm phim trong nước có quan trọng hay không?)
 • Do you think the Internet has had a big impact on the entertainment industry? (Bạn có nghĩ rằng Internet có tác động lớn đến nền công nghệ giải trí
 • In what ways do you think that entertainment media may develop in the future? (Bạn nghĩ rằng kênh phương tiện giải trí có thể phát triển theo hướng nào trong tương lai?)

Bên cạnh chủ đề Entertainment, chủ đề Technology (công nghệ) cũng là chủ đề trong luyện thi IELTS Speaking Test được quan tâm. Nhất là trong bối cảnh thế giới phẳng, thế hệ số, cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay. Hãy cùng đến với luyện thi IELTS Speaking Test chủ đề Technology nhé.

Part 1 – Câu hỏi

 • How much time do you spend using a computer at work or at home? (Bạn dành bao lâu cho việc sử dụng máy tính khi làm việc hoặc ở nhà?)
 • What do you mainly use a computer for? (Bạn thường sử dụng máy tính làm gì?)
 • Did you learn how to use a computer at school? (Bạn có được học cách sử dụng máy tính ở trường không?)
 • Have you ever taken a course to improve your computer skills? (Bạn đã từng tham gia một khóa học để nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính của mình chưa?)
 • Has the internet made your job / studies easier? (Internet có giúp cho công việc hoặc học tập của bạn dễ dàng hơn không?)
 • Which device do you prefer to use for browsing the internet? (Bạn thích sử dụng thiết bị nào để truy cập Internet?)

Part 2 – Task Card

 

Describe a piece of technology that you find useful (Miêu tả thiết bị/lĩnh vực công nghệ bạn thấy hữu dụng)

 

You should say: (Bạn nên nói:)

 • what it is (đó là cái gì)
 • what you can do with it (bạn có thể làm gì với nó)
 • how often you use it (bạn sử dụng nó thường xuyên như thế nào?)

and explain why you find it so useful (và giải thích tại sao bạn thấy nó hữu dụng)

 

 

Part 3 – Thảo luận

 • What are some of the main uses of technology for communication? (Một số tiện ích chủ đạo của công nghệ trong giao tiếp là gì?)
 • Do you agree that some people use technology for communication too much? (Bạn có đồng ý rằng một số người sử dụng công nghệ trong giao tiếp quá nhiều?)
 • What differences are there between the attitudes of older and younger people to technology for communication? (Sự khác biệt giữa thái độ của người lớn tuổi và người trẻ trong việc sử dụng công nghệ cho giao tiếp?)
 • Do you think that the advance of technology has improved standards of education in schools? (Bạn có nghĩ rằng lợi thế của công nghệ làm tăng chiêu chuẩn giáo dục ở trường học?)
 • Would you agree that the rapid development of digital technology has had a positive impact on the world of work? (Bạn có đồng ý rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã tác động tích cực đến thế giới công việc?)
 • Do you think that the rate of technological expansion will slow down in the years to come? (Bạn có nghĩ rằng sự mở rộng công nghệ sẽ chậm lại trong những năm sắp tới?

Ở bên trên là toàn bộ câu hỏi mẫu luyện thi IELTS Speaking Test cả 3 Part 1,2,3 theo 2 topic phổ biến là Entertainment và Technology.  Các bạn có thể xem thêm:

 • Những topic phổ biến nhất trong IELTS Speaking cùng câu hỏi TẠI ĐÂY
 • 10 tips cho IELTS Speaking để đạt điểm tối đa TẠI ĐÂY
 • Cấu trúc đề thi và phương pháp tự học IELTS Speaking TẠI ĐÂY

Ở phần tiếp theo, TuhocIELTS sẽ chia sẻ thêm những mẫu câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test theo những topic khác như Free time (thời gian rảnh rỗi), Environment (môi trường). Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Previous articleNhững linking words hữu ích nhất trong IELTS Speaking
Next articleGiới thiệu trọn bộ tài liệu IELTS bứt phá kỹ năng Speaking

Leave a Comment

0904283277