Những câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test (phần 3)

Ở những phần trước, các bạn đã được giới thiệu những mẫu câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test với 2 topic Work và Travel (xem phần trước TẠI ĐÂY). Ở phần 3 này, các bạn sẽ tiếp tục đến với các mẫu câu hỏi hữu ích nhất trong luyện thi IELTS Speaking Test. 2 topic được giới thiệu ở phần 3 này sẽ là Free Time và Environment

Tiếp nối phần trước, TuhocIELTS sẽ gửi đến bạn mẫu câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test với chủ đề Free Time (thời gian rảnh rỗi). Dưới đây là những mẫu câu hỏi cả 3 Part 1,2,3 theo topic Work.

Part 1 – Câu hỏi

  • How much free time do you have per week? (Bạn có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi một tuần?)
  • How do you like to relax at the end of the day? (Bạn thích thư giãn như thế nào vào cuối ngày?)
  • What kinds of things do you enjoy doing at the weekends? (Bạn thích là gì vào cuối tuần?)
  • Do you have any plans for next weekend? (Bạn có dự định gì cho cuối tuần tới chưa?)
  • Do you prefer to spend your free time alone or with other people? (Bạn thích dành thời gian rảnh rỗi một mình hay dành cho người khác?)
  • Do you have enough free time to do all the things you enjoy? (Bạn có đủ thời gian rảnh rỗi để làm tất cả những việc mà bạn yêu thích không?)
  • What would you do if you had more free time? (Bạn sẽ làm gì nếu như bạn có thêm thời gian rảnh rỗi?)

Part 2 – Task Card

Describe a leisure activity you like doing in your free time.

(Miêu tả một hoạt động bạn thích làm vào lúc rảnh rỗi)

You should say: (Bạn nên nói)

·         what kind of activity it is (Hoạt động đó là gì?)

·         how often you do it (Bạn thường xuyên thực hiện hoạt động đó như nào?)

·         what equipment you need to do it (Những công cụ cần thiết để bạn thực hiện)

and explain why you enjoy doing it. (và giải thích tại sao bạn thích làm việc đó)

 

Part 3 – Thảo luận

  1. What kind of free-time activities are typical in your country? (Hoạt động vào lúc rảnh rỗi nào phổ biến ở nước bạn?)
  2. Have there been any recent changes in the types of leisure activities that people find popular? (Có sự thay đổi gần đây nào trong loại hình các hoạt động phổ biến không?)
  3. Do you agree that it’s important for people of different ages to do leisure activities together? (Bạn có đồng ý rằng việc những người ở độ tuổi khác nhau cùng tham gia các hoạt động cùng nhau lúc rảnh rỗi là quan trọng?)
  4. Do you think people have less time for leisure activities now compared to the past? (Bạn có nghĩ rằng ngày nay người ta có ít thời gian cho các hoạt động lúc rảnh rỗi hơn trước không?)
  5. Do you think that technology has changed the types of leisure activities we enjoy these days? (Bạn có nghĩ rằng công nghệ đã thay đổi các loại hoạt động rảnh rỗi không?)

 

Chủ đề thứ hai trong bài viết về các chủ đề luyện thi IELTS Speaking Test hôm nay là Environment (môi trường). Dưới đây là những câu hỏi mẫu về chủ đề này:

Part 1 – Câu hỏi

  • What is the climate like in your country? (Miền khí hậu ở nước bạn là gì?)
  • Are there any problems with the climate in your country? (Có vấn đề gì với miền khí hậu ở nước bạn không?)
  • What is your favourite type of weather? (Thời tiết yêu thích của bạn là gì?)
  • What kind of weather do you dislike? (Thời kiến mà bạn không thích là gì?)
  • Would you prefer to live in a hot or cold country? (Bạn thích sống ở một nước có thời tiết nóng hay lạnh?)
  • What is the best/worst weather for travelling in? (Thời tiết tốt nhất/tệ nhất để đi du lịch là gì?)

Part 2 – Task card

Describe an environmental problem. (Miêu tả về một vấn đề môi trường)

You should say: (Bạn nên nói)

·         what it is (vấn đề đó là gì?)

·         how long it has existed (nó diễn ra bao lâu rồi?)

·         how it affects people’s lives (nó ảnh hưởng đến đời sống của con người như nào)

and explain how you think the problem will develop in the future. (và giải thích bạn nghĩ vấn đề ấy sẽ như nào trong tương lai)

 

Part 3 – Thảo luận

  1. Which environmental problems are people most concerned about in your country? (Những vấn đề môi trường nào đang được quan tâm nhất ở đất nước của bạn?)
  2. What are the main causes of these environmental problems? (Nguyên nhân chính của các vấn đề môi trường là gì?)
  3. Do you think it is the responsibility of governments alone to protect the environment? (Bạn có nghĩ rằng chỉ chính phủ mới có trách nhiệm bảo vệ môi trường?)
  4. What measures can individuals take to protect the environment? (Những giới hạn nào nên được đưa ra để bảo vệ môi trường?)
  5. Do you think large companies and business organisations should be more environmentally friendly? Why? How? (Bạn có nghĩ rằng những công ty và tổ chức lớn càng nên thân thiện với môi trường hơn? Tại sao? Và như thế nào?)
  6. How can we teach children about the importance of protecting the environment? (Chúng ta có thể dạy lũ trẻ như nào về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường?)

 

Ở bên trên là toàn bộ câu hỏi mẫu luyện thi IELTS Speaking Test cả 3 Part 1,2,3 theo 2 topic phổ biến là Free Time và Environment.  Các bạn có thể xem thêm:

  • Những topic phổ biến nhất trong IELTS Speaking cùng câu hỏi TẠI ĐÂY
  • 10 tips cho IELTS Speaking để đạt điểm tối đa TẠI ĐÂY
  • Cấu trúc đề thi và phương pháp tự học IELTS Speaking TẠI ĐÂY

Ở phần tiếp theo, TuhocIELTS sẽ chia sẻ thêm những mẫu câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Test theo những topic khác. Đó là Education (giáo dục) và Communication (cộng đồng). Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Previous articleCác bước luyện thi IELTS Reading để đạt điểm cao nhất
Next articleTổng hợp các dạng đề thi IELTS Reading – phần 1

Leave a Comment

0904283277