Luyện thi IELTS Listening: Phần 18

Luyện thi IELTS Listening Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Luyện thi IELTS Listening “luyện đề Listening”. Nhằm giúp các bạn có thể tự luyện thi IELTS ngay tại nhà, chúng mình tổng hợp các bộ đề Listening trong bài viết này. Dưới đây là file nghe và câu hỏi luyện thi IELTS Listening. Đây là bộ … Read more

Luyện thi IELTS Listening: Phần 17

luyện thi IELTS online Listening Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Luyện thi IELTS Listening. Nhằm giúp các bạn có thể tự luyện thi IELTS ngay tại nhà, chúng mình tổng hợp các bộ đề Listening trong bài viết này. Phần 1: Câu hỏi luyện thi IELTS Listening Dưới đây là file nghe và … Read more

Luyện thi IELTS Listening – Phần 16

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Luyện thi IELTS Listening. Nhằm giúp các bạn có thể tự luyện thi IELTS ngay tại nhà, chúng mình tổng hợp các bộ đề Listening trong bài viết này. Xem toàn bộ chuyên mục luyện thi IELTS Listening TẠI ĐÂY Chuyên mục Luyện thi IELTS online 4 kỹ năng Phần 1: … Read more

Luyện thi IELTS online: Thực hành Reading section 3

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Luyện thi IELTS Online “thực hành Reading”. Nhằm giúp các bạn có thể tự luyện thi IELTS ngay tại nhà, chúng mình tổng hợp các bài thực hành luyện tập Reading. Xem toàn bộ chuyên mục luyện thi IELTS online TẠI ĐÂY Bài thực hành luyện thi IELTS online Reading section … Read more

0904283277