Tổng hợp bộ từ vựng tự học IELTS – cụm từ bài Writing Letter

tự học ielts, writing, letter
tự học ielts writing letter

IELTS là một kỳ thi quan trọng và cao cấp nhất về trình độ tiếng Anh. Để có thể tự học IELTS, bạn không những cần kiến thức, bí quyết mà còn phải bổ sung từ vựng để không gặp từ mới trong quá trình làm bài. Loạt bài về bộ từ vựng này sẽ giúp bạn tự học IELTS hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu những cụm từ thông dụng dành cho kỹ năng Writing, dạng bài viết thư (writing letter)

>>CHUYÊN MỤC LUYỆN THI IELTS ONLINE<<

tự học ielts, writing letter

Writing là một trong 4 kỹ năng của bài thi IELTS. Bao gồm: Nghe (Listening), Nói (Speaking), Đọc (Reading), Viết (Writing). Trong Writing, dạng bài viết thư (writing letter) là một dạng bài phổ biến.

Với dạng bài viết thư, bạn sẽ nhận được đề bài yêu cầu viết thư cho một người nào đó. Đề bài sẽ cho bạn mục đích viết và những nội dung chính cần phải có. Nhiệm vụ của bạn là viết một lá thư hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của đề bài.

Trong Writing Task 2, từ vựng là một yếu tố rất khó. Bài viết này sẽ tổng hợp những cụm từ tự học IELTS dạng bài viết thư tham khảo từ IELTS-Up.

Bắt đầu bức thư

Khi viết một bức thư, dĩ nhiên bạn sẽ bắt đầu với “Dear” (gửi). Tuy nhiên, mỗi trường hợp sẽ bắt đầu khác nhau. Cụ thể:

Trang trọng – không biết người nhận

Trong trường hợp bạn không biết tên người nhận, bạn hãy viết như sau:

Trang trọng – biết người nhận

Trong trường hợp bạn biết tên người nhận, hãy viết như sau:

 • Dear Mr. Cole
 • Dear Mrs. Cole
 • Dear Miss. Cole

Lưu ý: Cole là họ của người nhận

Không trang trọng, thân thiết

Trong trường hợp người nhận với bạn là người thân thiết, bạn có thể viết như sau:

 • Dear Tom
 • Hello Tom
 • Hi Tom

Lưu ý: Tom là tên của người nhận

luyện thi IELTS, Universal Language Center, luyện thi IELTS online

Câu mở đầu

Sau khi đã đề tên người nhận, bạn có thể viết câu mở đầu bằng một số cụm từ sau:

Trang trọng

 • I am writing to… enquire about/request/explain why/express interest in/inform you that/about/complain about (the fact that I)…
 • After having seen your advertisement in… , I would like to…
 • After having received your address from…, I…
 • Thank you for your letter regarding/about…
 • In reply to your letter of 18 June,…

Không trang trọng

 • Hi! My name is Noah and I’ve been assigned your drama coach…
 • Hello, My name is Julia and I’m volunteer conducting student excursions…
 • Hi there, I hope you’re enjoying your holidays/ trip/ college year/ honeymoon…
 • Hello, thanks very much for asking me to visit you…

Với phần kết thúc, các bạn tự học IELTS có thể sử dụng một số cụm sau:

Trang trọng

 • If you require any further information, feel free to contact me.
 • I look forward to your reply.
 • I look forward to hearing from you.
 • Once again, I apologise for any inconvenience.
 • I would appreciate your immediate attention to this matter.
 • I would deeply appreciate it if you could … .
 • Thank you in advance!
 • Thanking you for your assistance in advance, I look forward to hearing from you.

Không trang trọng

 • Anyway, I‛ve got to go now. Write again if you need any more information.
 • Well, let me finish here. I am eagerly waiting for your reply to this letter.

 

 

Leave a Comment

0904283277