Tổng hợp các dạng đề thi IELTS Reading – phần 1

IELTS Reading là một trong 4 kỹ năng của đề thi IELTS. Trong bốn kỹ năng, Reading được xem như là kỹ năng dễ kiếm điểm nhất. Thông thường, các thí sinh luôn cố gắng giành được tối đa điểm ở phần này. Bài viết này sẽ tổng hợp các dạng bài thi IELTS Reading nhé.

Ở dạng đề thi IELTS Reading hoàn thiện câu, đề bài sẽ là một đoạn văn bản chưa hoàn thiện, còn những chỗ trống từ. Các thí sinh sẽ phải điền vào các chỗ trống ấy, mỗi chỗ trống không quá 2 từ.

Ví dụ:

At the signing of the treaty of Versailles, (1)……. marked the end of the war, Australia signed as a separate (2)……… This (3)……… the fact that, at the cost of 60,000 dead, Australia had finally emerged from the shadow of Britain. The Great War (4)…….., perhaps, the beginning (5)…….. modern Australian history.

Ở dạng bài này, thường các từ phải điền khá đơn giản. Mục đích của bài này muốn kiểm tra khả năng đọc-hiểu ngữ cảnh và hoàn thiện những từ còn thiếu.

Ở dạng đề thi IELTS Reading hoàn thiện đoạn văn đề bài sẽ có một đoạn văn bản còn các chỗ trống. Thí sinh sẽ phải hoàn thiện đoạn văn bản bằng cách lựa chọn những từ được cho trước.

Ví dụ:

The Living Lab’s most recent (1)……. includes an augmented reality game intended (2)…….. drive purchase that is being trialled next month in Copenhagen. Consumers use a Malibu bottle to (3)……… the game (4)……… a screen that uses image recognition (5)………. and motion sensors. If they win, consumers are rewarded with a discount code to buy the bottle.

   On                 Unlock                   Innovation                  Software                 To

 

Ở dạng bài này, các bạn sẽ phải lập luận, phân tích xem từ nào thích hợp với vị trí nào. Các từ không còn đơn giản như dạng bài trên mà các từ dễ nhầm lẫn với nhau. Mục đích dạng bài này là kiểm tra khả năng dùng từ của thí sinh.

Ở dạng đề thi IELTS Reading câu trả lời ngắn, đề bài sẽ có một đoạn văn bản, thí sinh sẽ đọc và trả lời những câu hỏi ngắn.

Ví dụ:

IMPORTANT NOTICE: PRODUCT RETURN

Fancy Foods wishes to inform the public that pieces of metal have been found in some jars of Fancy Foods Chicken Curry (Spicy). The batches of the jars involved have numbers from J6617 to J6624. The batch number is printed on the bottom of each jar.

If you have any jars with these batch numbers, please return them (preferably unopened) to the supermarket where you purchased them. You can also return them to the factory (Fancy Foods Retailers, Blacktown). Fancy Foods will pay $10 for each jar returned unopened and $5 for each jar already opened.

No payment will be made for empty jars, which do not need to be returned. However, the Retailing Manager will be interested to hear from people who have consumed chicken curry from any of the above batch numbers. In particular, it will be helpful if they can give information about the place of purchase of the product.

Jars of Fancy Foods Chicken Curry (Coconut) and Fancy Foods Chicken Curry (Mango) have not been affected and do not need to be returned.

REWARD

Fancy Foods will pay a reward of $10,000 to $50,000 for information which leads to the conviction of any person found guilty of placing metal pieces in its products. If you have such information, please contact the Customer Relations Manager, Fancy Foods.

Câu hỏi:

 1. What has been found in some Fancy Foods products?
 2. Where can you find the batch number on the jars?
 3. How much will you receive for an opened jar of contaminated Chicken Curry?
 4. If you have eaten Chicken Curry from a jar with one of the batch numbers listed, whom should you contact?
 5. What is the maximum reward Fancy Foods is offering for information about who contaminated their product?

Ở dạng bài này, thí sinh sẽ cần phải đọc-hiểu thật tốt đoạn văn. Thường thì đoạn văn tương đối dài, đòi hỏi nhiều kỹ năng của thí sinh để tìm được câu trả lời chính xác.

Ở dạng đề thi IELTS Reading True, False, Not Given, thí sinh sẽ đọc các thông tin ở bên trên đoạn văn bản, sau đó ở bên dưới có các câu nhận định và bạn phải chọn 1 trong 3 đáp án cho nhận định đó:

 • True: Nhận định đó là đúng
 • False: Nhận định đó là sai
 • Not Given: Trong bài đọc không nhắc đến.

Ví dụ:

On Sunday, Tom gets up at 10 o’clock. Then he reads his newspaper in the kitchen. He has breakfast at 11.30 and then he telephones his mother in Scotland.

In the afternoon, at 1.00, Tom plays tennis with his sister and after that, they eat dinner in a restaurant. At 6.00, Tom swims for one hour and then he goes by bike to his brother´s house. They talk and listen to music.

Tom watches television in the evening and drinks a glass of warm milk. He goes to bed at 11.30.

Câu hỏi

Choose True, False, Not Given:

 1. Tom gets up at 10 am on Sundays
 2. Tom reads the newspaper in the lounge
 3. His father lives in Scotland
 4. Tom plays tennis with his sister
 5. Tom drives to his brother’s house

Tương tự như dạng bài trên, ở dạng bài này sẽ yêu cầu thí sinh đọc một văn bản dài. Dạng bài này đòi hỏi thí sinh khả năng đọc hiểu văn bản và đánh giá các ý ở dưới câu trả lời là đúng hay sai.

Đối với dạng bài thi IELTS Reading True, False, Not Given, các bạn có thể xem phương pháp làm bài TẠI ĐÂY

Hoặc các bạn có thể xem phương pháp làm bài Reading TẠI ĐÂY

 

Bài viết này đã giới thiệu với các bạn 4 dạng bài trong IELTS Reading. Ở phần tiếp theo, các bạn sẽ được đến với những dạng bài thi IELTS Reading còn lại. Các bạn chú ý đón xem nhé.

Leave a Comment

0904283277