Trọn bộ tài liệu ôn thi IELTS 15 Days Practice for IELTS

Hẳn là bạn nào từng tự học IETLS tại nhà đều không còn xa lạ gì với bộ tài liệu ôn thi IELTS này. Bài review dưới đây mình sẽ giới thiệu cho những bạn nào mới tiếp xúc với IELTS cũng như bắt đầu học IELTS từ con số 0 được biết rõ hơn và hãy lựa chọn bộ tài liệu này để đồng hành cùng bạn trong quá trình ôn thi nhé!

1.      15Days- Practice For IELTS Listening (Ebook+Audio)

Nằm trong bộ sách 15 Days Practice for IELTS theo mình đây là cuốn sách bạn nên tìm đọc nhất trong bộ Tài liệu ôn thi IELTS này

* Day1: An Overview on the IELTS Listening test
* Day2: Types of Questions in the IELTS Listening test
* Day3: Classified Lexical Items (1)
* Day4: Classified Lexical Items (2)
* Day5: Multiple-Choice Questions
* Day6: Gap Filling: Summary Completion
* Day7: Gap Filling: Form/Note/Table Completion
* Day8: Gap Filling: Sentence Completion
* Day9: Matching Words/Phrases/Sentences
* Day10: Matching with Pictures
* Day11: Short Answers
* Day12: True/False Questions
* Day13: Review
* Day14: Practice Test (1)
* Day15: Practice Test (2)
* Audio Scripts
* Answer Key

2.   15 Days Practice For IELTS Writing

Đây cũng là một cuốn sách rất hay trong bộ Tài liệu ôn thi IELTS dành cho những bạn muốn tự rèn luyện kỹ năng IELTS Writing tại nhà.

* 1: The IELTS Writing Test (Length of Time, Test Format, Marking Criteria, Skills for the Writing Module)
* 2: Mini-Writing Practice
* 3 – 4: Report Writing – Task 1 (An Introduction to Report Writing; The Layout of a Report Passage; Types of Charts; The Structure of a Report Passage; Commonly-Written Expressions, Tenses and Voice; Skills for Report Writing; Examiners’ Comments on Candidates)
* 5:  Process or Diagram Writing – Task 1 (An Introduction to Process or Diagram; The Language Used in a Process; The Organisation of a Process Passage; Steps to Write a Process Passage
* 6: Report Writing Practice

* 7: Essay Writing – Task 2 (An Introduction to Essay Writing; Task Requirements; Skills for Essay Writing
* 8: Opinion and Balanced-Argument (Opinion Essays; Balanced-Argument Essays)
* 9: Discussion Essays
* 10: Enumerative Essays
* 11: Skills for Argument Essay Writing
* 12: Sample Essays
* 13: Essay Writing Practice
* 14: Countdown to the Test (useful statements, writing practices)
* 15: Sample Tests

3. 15Days’ Practice For IELTS Speaking (Ebook & Audio CD)

“15 Days’ Practice For IELTS” is an IELTS book series for any IELTS learners who have around 2 weeks left to prepare for the IELTS test, including 4 different books.

4. 15days’ practice for IELTS Reading

* Day1: This will be like a prelude to a rock song. At first you will be familiar with IELTS Reading in a general way (tips to do a reading, skills needed).

* Day2-3: For getting familiar with the types of questions related to Overview (matching headings)

* Day4-7: Will be for acquaintance and practice with question types related to Detail Questions (True-False-Not Given, Short Answer, Multiple Choice, etc.).

* Day8 and 15: Will be for the Progress Test

* Day9-10: Get acquainted with and practice with the form of viewpoint questions, which require the learner to determine the point of view that the author gives.

* Day11-12: For Summary Questions, which many students will encounter ‘trouble’ while taking the test if they are not equipped with tips to handle the situation first.

* Day13-14: Help you get acquainted with and practice with Graphic Questions.

Mong rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bộ sách 15 Days Practice for IELTS. Hãy tải ngay cho mình bộ Tài liệu ôn thi IELTS quý báu này nhé! Chúc bạn ôn thi đạt kết quả tốt.

Xem thêm một số bài viết hay Tại đây

Nên luyện thi IELTS Long Biên tại trung tâm?

Nên chọn trung tâm nào Luyện thi IELTS Long Biên

Trung tâm luyện thi IELTS Long Biên chất lượng nhất

Leave a Comment

0904283277