Tự học IELTS online: Những cấu trúc nên sử dụng trong Writing Task 1

home office desk background, Desk musicians, hand holding pencil and writing note on wood table,Checklist Notice Remember Planning Concept

Writing Task 1 là một trong những bài thi được các bạn tự học IELTS online tìm hiểu nhiều nhất. Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ những cấu trúc nên sử dụng trong Writing Task 1. Bài viết được tham khảo từ IELTS Liz – giáo viên người bản ngữ có chứng chỉ giám khảo IELTS Writing.

Kết quả hình ảnh cho writing

Writing Task 1 là một trong những bài thi tương đối khó với các bạn tự học IELTS online. Để có thể làm được các bài thi Writing, bạn sẽ không những cần vốn hiểu biết, từ vựng, ngữ pháp mà còn phải viết đúng cấu trúc.

Dưới đây là một số cấu trúc mà IELTS Liz gợi ý:

Cấu trúc 1:

 • Đoạn văn 1: Giới thiệu và tổng quan (introduction & overview)
 • Đoạn văn 2: Thông tin chi tiết
 • Đoạn văn 3: Thông tin cho tiết 2

Cấu trúc 2:

 • Đoạn văn 1: Giới thiệu
 • Đoạn văn 2: Tổng quan
 • Đoạn văn 3: Thông tin chi tiết
 • Đoạn văn 4: Thông tin chi tiết 2

Cấu trúc 3:

 • Đoạn văn 1: Giới thiệu
 • Đoạn văn 2: Thông tin chi tiết
 • Đoạn văn 3: Thông tin chi tiết 2
 • Đoạn văn 4: Tổng quan

Cấu trúc 4:

 • Đoạn văn 1: Giới thiệu
 • Đoạn văn 2: Tổng quan
 • Đoạn văn 3: Thông tin chi tiết
 • Đoạn văn 4: Kết luận

Kết quả hình ảnh cho writing

Theo các bạn tự học IELTS online, trong 4 cấu trúc trên, cấu trúc nào đúng, cấu trúc nào sai?

Có lẽ sẽ rất nhiều bạn chọn Cấu trúc 4 bởi nhìn qua có vẻ tương đối đầy đủ. Và nó đúng với cấu trúc của 1 bài luận (essay) mà chúng ta thường làm. Tuy nhiên, IELTS Liz phân tích rằng cấu trúc 1,2,3 có thể được điểm cao. Ngược lại, cấu trúc 4 không được điểm cao. Tại sao vậy?

Writing Task 1 (trừ các bài viết thư theo cấu trúc thư) hầu như là những bài viết báo cáo về biểu đồ. Đặc trưng của những bài này là thường ngắn gọn, xúc tích và không nhất thiết cần có kết luận. Các bạn tự học IELTS online hãy ghi nhớ điều này nhé.

Một đặc điểm vô cùng quan trọng, đó là phần tổng quan (overview) chính là phần quan trọng nhất, không thể thiếu trong Writing Task 1. Như vậy, nếu thiếu phần overview bạn sẽ bị chấm điểm thấp.

Đối với Cấu trúc 4, việc vừa tổng quan (overview) vừa kết luận (conclusion) sẽ khiến thông tin bị trùng lặp. Trong khi đó, thời lượng cho phân tích chi tiết lại quá ít (chỉ 1 đoạn văn). Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng vừa thiếu ý vừa lặp ý. Việc vừa tổng quan vừa kết luận chỉ phù hợp với các bài luận dài (essay, Writing Task 2) chứ không phù hợp với báo cáo ngắn (short report) trong Writing Task 1.

Như vậy, cấu trúc phù hợp nhất mà bạn sử dụng là cấu trúc 1,2,3

Để có thể tự học IELTS online tại nhà, bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết sau:

thi thử IELTS, luyện thi IELTS, Universal Language Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

0904283277