Tự học IELTS Writing từ 0 – 6.5

Cấu trúc đề thi IELTS Writing gồm có 2 phần Task 1 và Task 2. Để có thể tự học IELTS Writing đạt 6.5, bạn cần nắm được cấu trúc đề cụ thể để có lộ trình học hiệu quả.

Giai đoạn 1: Mục tiêu 3.0 – 4.5

Việc bạn cần làm cho giai đoạn này là học kiến thức nền tảng tiếng anh bao gồm ngữ pháp (Grammar) và từ vựng (Vocabulary). Hai quyển sách tự học IELTS Writing bạn nên có ở giai đoạn mục tiêu này là Cambridge – Grammar for IELTS và Vocabulary in use. Bạn nên hình thành thói quen đọc những bài báo bằng tiếng Anh hàng ngày hay xem những bản tin tức bằng tiếng Anh…

Giai đoạn 2: Mục tiêu 4.5- 5.0

Tiếp theo là tìm hiểu về cấu trúc đề thi IELTS Writing có mấy phần, IELTS Writing gồm 2 phần Task 1 và Task 2.  Với band điểm này, bạn cần tập trung vào Task 1 trước, các dạng bài của Task 1 và cấu trúc bài làm.

Collins – Get ready for IELTS Writing  là cuốn sách sẽ giúp bạn nắm được những phần cơ bản nhất của Ielts Writing.

Link download tại đây

Giai đoạn 3: Mục tiêu 5.0-5.5

Với mục tiêu tự học IELTS Writing để đạt band điểm này, Task 2 sẽ yêu cầu bạn viết một bài luận dài ít nhất 250 từ để nêu ý kiến về một vấn đề cụ thể nào đó. Để làm tốt phần này, bạn nên tập trung học từ vựng về các chủ đề: education, health, evironment, development, globalization, technology, criminal, government, animal, society, teenager, issues.

Bạn có thể sử dụng cuốn Collins – Get ready for IELTS Writing  để nghiên cứu về phần Task  2 .

Link download tại đây

Giai đoạn 4: Mục tiêu 5.5-6.5

Để được điểm cao ở Task 2, bài viết của bạn cần “chất lượng” hơn, phát triển nhiều ý tưởng và viết sâu hơn, vốn từ vựng phải phong phú.  Bạn cần luyện viết nhiều đề IELTS Writing rồi so sánh với bài mẫu. Ở giai đoạn mục tiêu 5.5-6.5, bạn sẽ cần tới cuốn sách Improve Your IELTS Writing Skills.

Link download sách tại đây

Hy vọng với lộ trình tự học IELTS Writing đạt 6.5 ở trên sẽ giúp bạn đạt được target score của bản thân.

Leave a Comment

0904283277